گفتمان خانواده(بیانیه سال 1391)

    110,000ریال

    این بیانیه با توجه به دو سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال جاری و اشارة ایشان به کلیدواژه‌ای مهم در اصلاح وضعیت زن و خانواده؛ یعنی «ضرورت گفتمان‌سازی» و با توجه به تأثیر گفتمان‌ها در تحولات اجتماعی، به موضوع گفتمان خانواده و ضرورت‌ها و بایسته‌های آن پرداخته است. پیشاپیش باید یادآوری کرد که واژة گفتمان (Discourse) اصطلاحی کم و بیش نوپدید در حوزة جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفة قاره‌ای، زبان‌شناسی و علوم سیاسی است. در کشور ما و در جامعة عمومی نخبگانی، واژة گفتمان به معنای نظام معنایی یا ادبیات مفهومی یا شبکة مفاهیم به کار می‌رود و در این اصطلاح، گفتمان‌سازی به معنای زمینه‌سازی برای شکل‌گیری نظام معنایی و فراگیر شدن آن است.

    موجود

    شناسه محصول: 197 دسته: