کوثر نور: فاطمه زهرا در کلام امام و رهبری

100,000

این کتاب اولین اثر منتشر شده مرکز تحقیقات زن و خانواده است که در پنج بخش فاطمه الگوی جاودانه؛ مقام و منزلت فاطمه؛ فاطمه، صحیفه صفات؛ فاطمه، بانوی خانه و فاطمه و حیات اجتماعی تنظیم شده است.

موجود

شناسه محصول: 103 دسته: