کتاب آموزشی مقابله با خشونت خانگی علیه زنان

500,000ریال

این اثر نیز به سفارش وزارت بهداشت و به منظور آموزش به مربیان و بهورزانی که درصدد تکمیل دوره‌های آموزشی مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستند، تدوین شده است و در حقیقت متن آموزشی و مکمل کتاب قبلی است. در این کتاب مباحثی چون تفاوت‌های زن و مرد (مشتمل بر ویژگی‌های جسمانی و روانی و رفتاری) ملاک‌ها و شیوه‌های همسر‌گزینی (مشتمل بر شرایط جسمانی مناسب، شرایط شناختی و روانی، شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی و وظایف و حقوق زن و مرد، والدین و فرزندان نسبت به یک‌دیگر و آموزش مهارت‌های زندگی، مطرح شده است.

فهرست عناوین:
مقدمه
پیش‌گفتار
فصل اول: تفاوت‌های زن و مرد
ویژگی‌‌های جسمانی
1. ویژگی‌های بدنی
2. ویژگی‌های مغزی
3. ویژگی‌های هورمونی
ویژگی‌های روانی
1. ویژگی‌های شناختی
2. ویژگی‌‌های عاطفی
ویژگی‌‌های رفتاری
1. ویژگی‌‌های کلامی
2. ویژگی‌های غیر‌کلامی
فصل دوم: همسر‌گزینی؛ ملاک‌ها و شیوه‌ها
ملاک‌های همسر‌گزینی
1. شرایط جسمانی مناسب
سلامت جسمی
توانایی باروری
زیبایی‌ چهره و تناسب اندام
تناسب سنی
2. شرایط اعتقادی و روانی مناسب
تشابه در دیدگاه‌ها و باورها
اخلاق پسندیده
شایستگی رفتاری
تناسب در ابعاد عاطفی و انگیزشی
تناسب در هوش و عقل
نداشتن بیماری‌های روانی مزمن
3. شرایط اقتصادی مناسب
توانایی مرد در اداره‌ی خانواده
شغل زن
هم‌سطح بودن در مال و ثروت
4. موقعیت اجتماعی مناسب
شیوه‌های همسر‌گزینی
1. مداخله‌ی خانواده
2. مشورت
3. تحقیق و بررسی
4. گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره
5. مشاهده‌ی مستقیم
6. استخاره
فصل سوم: وظایف و حقوق اعضای خانواده
وظایف مرد در برابر همسر
1. تأمین نیازهای مادی
2. برآوردن نیازهای عاطفی و جنسی
3. تکریم و بزرگ‌داشت
4. گذشت و نادیده‌انگاری
وظایف زن در برابر شوهر
1. تأمین‌ نیازهای عاطفی و جنسی
2. پیروی و همراهی
3. وفا‌داری و حفظ عفت
وظایف متقابل اعضای خانواده
1. وظیفه‌ی والدین در مراحل تحول و رشد فرزندان
2. مسؤولیت‌ فرزندان در برابر پدر و مادر
3. مسؤولیت‌های فرزندان در برابر هم
4. مرز‌ها و محدوده‌های رفتاری اعضای خانواده
مرزهای درون‌خانواده
مرزهای خانواده و اجتماع
مرزها در روابط زن و مرد نامحرم
5. مذاکره برای حل اختلافات
پیشنهاد‌هایی برای مذاکره‌ی ثمر‌بخش
موانع گوش‌سپاری فعالانه
بن‌بست مذاکره
خروج از این بن‌بست
فصل چهارم: اصول کار‌آمدی خانواده
مهارت‌های ارتباطی برای کارآیی خانواده
1. روابط اعضای خانواده
2. روابط زن و شوهر
تکالیف ارتباطی زن و شوهر
1. اداره‌ی امور خانواده
2. عبادت در خانه
فصل پنجم: خشونت خانگی؛ تعریف، انواع و پیامدهای آن
تعریف خشونت خانگی
انواع خشونت خانگی مردانه و مصادیق آن‌ها
خشونت خانگی زنانه
پیامدهای خشونت خانگی
فصل ششم: زمینه‌ها و علل خشونت خانگی
علل فردی و شخصیتی
1. عوامل جسمانی
2. عوامل روانی و شخصیتی
3. مصرف الکل و مواد مخدر
4. تفاوت سنی فاحش
5. هوش و تحصیلات کم
6. ضعف اخلاقی
علل ارتباطی و تعاملی
علل اقتصادی ـ اجتماعی
1. زمینه‌های اقتصادی
2. طبقه‌ی اجتماعی
3. زمینه‌های فرهنگی
4. عوامل حقوقی
فصل هفتم: آشنایی و مقابله با استرس
نشانه‌های استرس
انواع استرس
عوامل مشترک استرس‌زا
زنان و استرس
مردان و استرس
زمینه‌های کاهش استرس
روش‌‌های شناختی رویارویی با استرس‌ها
روش‌های رفتاری رویارویی با استرس‌ها
روش‌های عاطفی ـ معنوی رویارویی با استرس‌ها
فصل هشتم: آشنایی با خشم و عوامل آن
تبدیل شدن خشم به یک معضل
تشخیص خشم
موقعیت‌های خشم‌برانگیز
علل مهم خشم
1. علل شناختی
2. علل عاطفی و هیجانی
3. علل شخصیتی و روانی
ویژگی‌های رفتاری افراد پرخاش‌گر
پیامدهای ابراز خشم
پیامد‌های خشم در خانه
آزمون خشم
فصل نهم: اصلاح نگرش و رفتار مردان خشونت‌ورز
اصلاح نگرش‌ها به زن
اصلاح نگرش دربارة مسئولیت‌های خانگی زن
اصلاح نگرش دربارة زدن زن
دیگر اصلاحات نگرشی
نکته‌هایی دربارة ابراز یا کنترل خشم
راه‌کارهای رفتاری رویارویی با خشم و پرخاشگری
1. محاسبه و مراقبت روزانه
2. آرام‌سازی
3. تغییر خودگویی‌های منفی
4. حل مسئله
5. ایجاد تغییر در محیط
6. ابراز خشم به شیوه‌ی سازگارانه
آثار و فواید کنترل خشم
فصل دهم: مواجهه با شوهران ‌‌خشونت‌ورز؛ توصیه‌هایی به همسران
پیش‌گیری از خشونت
شناسایی موقعیت بروز خشونت
رویارویی با خشونت
اقدامات پس از خشونت
منابع فارسی
منابع لاتین

موجود

شناسه محصول: 119 دسته: