جریان شناسی زن و خانواده پس از انقلاب اسلامی [پکDVD]

900,000ریال

یکی از فعالیت های مهمی که جریان های فمینیستی انجام داده اند، روایت گری انقلاب و جریان زنان بعد از انقلاب و حتی مشروطه است. این روایت و جریان شناسی چنان است که منجر به بازسازی فمینیستی تاریخ می شود. در نقطه مقابل ما با خلاء روایت گری در بین نیروهای انقلابی و متدین به خصوص در زمینه جریان های زنان و تحولات زنان و خانواده پس از انقلاب اسلامی مواجه هستیم.

موجود

شناسه محصول: 100 دسته: