نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری، مجموعه‌ مقالات و گفت‌و‌گو‌ها

1,500,000ریال

این کتاب در سه فصل با عناوین: 1. نظام اسلامی و روسپی‌گری، 2. غرب و روسپی‌گری و 3. مأخذ‌شناسی روسپی‌گری تنظیم شده است.

موجود

شناسه محصول: 110 دسته: