دوره آموزشی مراحل پیشرفت طلاق و راهكارهای پیشگیری از آن (آنلاین/حضوری)

600,000ریال

استاد: دكتر مهدی عباسی
جلسات :4 جلسه