فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها(بیانبه سال 1386)

    200,000ریال

    این بیانیه، موضوع «فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها» را مورد بررسی و تبیین قرار می‌دهد و گسترش فرهنگ اسلامی را به عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نظام اسلامی، مرهون اصلاحات جامع در هر سه بعد معرفتی، اخلاقی و رفتاری انسان می‌داند. این بیانیه به این نکته اشاره می‌کند که از میان این سه حوزه، حوزة اخلاق، هم به دلیل آن‌که بستری مناسب را برای رشد فضیلت‌ها ایجاد ‌می‌کند و هم به سبب آن‌که زمینه‌های روانی را برای پذیرش معارف وحیانی و عقلانی و تمایل به رفتارهای پسندیده هموار می‌سازد، قابل توجه است. در این میان اخلاق جنسی، به ویژه عنصر عفاف، جایگاهی خاص دارد تا آن‌جا که عفت جنسی بافضیلت‌ترین عبادت‌ها، برترین جهاد و از صفاتی دانسته می‌شود که زمینه‌ساز بهشت است.

    موجود

    شناسه محصول: 192 دسته: