زن در اسناد بین الملل

1,500,000ریال

کتاب زن در اسناد بین‌الملل تلاشی جمعی و کم‌سابقه‌ از محققان حوزۀ زنان است که ضمن ارائۀ تصویری جامع از اسناد و موضوعات اولویت‌دار حوزۀ زنان در سازمان ملل متحد، مخاطب را با عمق و پیچیدگی مفهومی و مصداقی پارامترهای توسعۀ پایدار درگیر می‌کند. این کتاب تغییرات پارادایمی در نگاه به مقولۀ جنسیت در بافتار توسعۀ پایدار را تبیین کرده است و فهمی از کنش‌های اجتماعی و سیاسی حول آنها شکل می‌دهد که کمتر مورد توجه بوده است. درک نقاط گفتمانی موردتفاهم و موردافتراق با گفتمان انقلاب اسلامی آغاز مسیری برای تعامل مؤثر با جهان اطراف است که زنان ایران زمین را قادر خواهد ساخت، رویکردی سازنده و برآمده از مزیت‌های گفتمانی خویش در ادبیات بین‌الملل اتخاذ کنند. بدین ترتیب، امید می‌رود کتاب حاضر در مقام نظر، نقطۀ عطفی در حوزۀ زنان برای گروه‌های مطالعاتی زنان و خانواده در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیۀ کشور رقم بزند و همچنین در عرصۀ عمل به کنشگری مناسب در فضای بین‌الملل بیانجامد.

این کتاب به کوشش خانم زهره نصرت خوارزمی تالیف شده است و در زمستان 1401 توسط انتشارات پژوهشکده زن و خانواده به چاپ رسیده است.

دسته: