دوره آموزشی ارتباط موثر (آنلاین/حضوری)

800,000ریال

استاد: دكتر عباس آینه چی
جلسات :4 جلسه