خشونت خانگی علیه زنان، بررسی، علل و درمان، با نگرش به منابع اسلامی

900,000ریال

این اثر به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری پژوهش‌گاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. نویسنده کوشیده است تا با بیان تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد از یک‌سو و ویژگی‌های خانواده کارآمد از سوی دیگر، راه‌کار‌هایی برای پیش‌گیری ….

موجود

شناسه محصول: 189 دسته: