جنسیت و آموزش(بیانیه سال 1387)

    100,000ریال

    این بیانیه با موضوع «جنسیت و آموزش» درصدد پاسخ به این پرسش است که نظام آموزشی موجود تا چه حد در مسیر رشد و تعالی زنان در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است و چقدر می‌توان پیامدهای این عرصه را مثبت قلمداد کرد. بحث از نظام آموزشی و آسیب‌شناسی آن، از نگاه جنسیتی، از موضوعات بسیار مهمی است که مورد غفلت قرار گرفته است. این بیانیه می‌کوشد فرهیختگان و مدیران نظام اسلامی را به همفکری برای آسیب‌شناسی و اصلاح وضع موجود فراخواند تا با تصحیح روند جاری، زمینه‌های بالندگی در جامعة اسلامی بیش از گذشته هموار گردد.

    موجود

    شناسه محصول: 193 دسته: