جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی

1,000,000ریال

این اثر دارای پنج فصل است؛ در فصل نخست به تبیین دو نگاه خانواده‌محور و جنسیت‌‌محور در نظام تربیت رسمی به عنوان مقدمه پرداخته شده و در آن، نظریه مختار، پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق، پیشینه‌ی پژوهش، بررسی‌های مفهومی، تبعیض جنسیتی و عدالت جنسیتی …

موجود

شناسه محصول: 121 دسته: