تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها(بیانیه سال 1392)

    110,000ریال

    این بیانیه، پس از گزارشِ اطّلاعاتی از تحوّلات جمعیتی ایران و اقداماتی که دولت‌ها در زمینة مهار جمعیت انجام‌ داده‌اند، سعی کرده است با نگاهی به عوامل و عناوین هم‌بسته با تحوّلات جمعیتی ایران و پس از ارائه تصویری کوتاه از آیندة جمعیتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، مخاطب را با فضای معنایی متون اسلامی دربارة جمعیت آشنا کند. در پایان هم، راهبردهایی در این زمینه پیشنهاد شده است.

    موجود

    شناسه محصول: 198 دسته: