تحلیلی بر مهم‌ترین مسائل زن و خانواده در ایران

850,000ریال

این کتاب شامل دوازده بیانیه است که متناسب با نیاز جامعه علمی، کارشناسی و مدیریتی کشور و دانش‌پژوهانی تدوین شده است. گرد‌آوری بیانیه‌ها در یک مجلد، علاوه بر آن‌که به عنوان مجموعه‌ای ارزش‌مند از توصیف‌ها و تحلیل‌ها در مهم‌ترین مباحث و موضوعات کنونی زن و خانواده ایرانی، برای پژوهش‌گران و کارشناسان و مدیران کشور سودمند است، زمینه‌ساز مطالعات درجه دوم نیز خواهد بود.

موجود

شناسه محصول: 188 دسته: