بازتولید خانواده‌ ایرانی(بیانیه سال 1388)

    100,000ریال

    این بیانیه‌ خانواده را بسان موجود زنده‌ای دانسته است که اگر در معرض مزاحمت‌ها و تهدیدهای بیرونی قرار نگیرد و عوامل خارجی در پی شکست اقتدار و کارآیی آن برنیاید، به طور غالب می‌تواند خود را بازسازی کند. لذا این نهاد مهم در تحولات موجود، در پی صیانت از قدرت و امتیازات اجتماعی خود در میان طبقات جامعه و انتقال این قدرت و اعتبار به نسل آینده است و همچون موجودی زنده، گاه هوشیارانه و بجا رفتار می‌کند، گاه بازمی‌ایستد و متحیر و گیج می‌شود و گاه نیز گمراه می‌گردد. این بیانیه، در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و با توجه به نقش تأثیرگذار خانواده بر فرهنگ‌سازی و تمدن‌پردازی و نیز به دلیل جایگاه بی‌بدیل زن در خانواده، موضوع «بازتولید خانواده ایرانی» را مورد بررسی قرار داده است.

    موجود

    شناسه محصول: 194 دسته: