المرأة، هویّتها الجنسیّه و أدوارها الاجتماعیّه

1,100,000ریال

به کوشش: محمدرضازیبایی نجاد
عنوان فارسی: هویت و نقش های جنسیتی
این کتاب با هدف تبیین ضرورت تفکیک نقش‌های جنسیتی و تبیین رابطه میان نقش جنسیتی و ویژگی‌های تکوینی از یک سو و ضرورت هم‌آهنگی میان هویت جنسی و ویژگی‌های تکوینی زن و مرد از سوی دیگر تدوین و

موجود

شناسه محصول: 136 دسته: