آرشیو نویسنده: خانم سید تقیا

بازتاب برگزاری همایش بین المللی «خانواده مقاوم، چالش های اخلاقی در جهان متحول» در رسانه ها

همایش خانواده مقاوم چالش های اخلاقی در جهان متحول در روز 30 اردیبهشت ماه در تهران و روز دهم خرداد ماه در قم مقدسه برگزار گردید. این همایش که با حضور اساتید بین المللی برگزار گردیده بود با استقبال بسیاری از جانب مخاطبان همراه بود. همایش در تهران با حضور وزیر محترم ارشاد آغاز گردید […]